واوا دمشقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالفرج محمد بن احمد غسانی دمشقی (متوفای ۳۸۵ق)، معروف به وأواء دمشقی از شعرای نکته‌پرداز قرن چهارم قمری و از نزدیکان دربار سیف‌الدوله حمدانی بود. او سرانجام به سال ۳۸۵ق در دمشق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفرج، محمد بن احمد غسانی دمشقی، معروف به وأواء، در دمشق متولد شد و با فقر زیست. او میوه‌فروش بود و با صدای بلندی شبیه زوزه (صدای شغال و سگ) ندا سرمی‌داد، از این رو او را وأواء خواندند. به مطالعه متمایل شد. سپس دیوان‌های برخی شاعران بزرگ را حفظ کرد و خود، شاعری نیکوسرا شد و اشعارش الفاظی شیوا و شیرین و معانیِ لطیف داشت. مدتی در حلب و دربار سیف الدوله بود، سپس به دمشق بازگشت و در آن جا درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ثعالبی، عبدالملک بن محمد، یتیمة الدهر، ج۱، ص۳۳۴.    
۲. ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، فوات‌ الوفیات‌، ج۳، ص۲۴۰.    
۳. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، ج۵، ص۳۱۲.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۳۳۵.

جعبه ابزار