واجب عینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففعل واجب بر همه مكلفان مورد خطاب، به طور مستقل را واجب عینی گویند.


تعریف

[ویرایش]

واجب عينى، مقابل واجب کفایی ، عملى است كه بر تمام مكلفان واجب مى باشد، به گونه اى كه با انجام دادن بعضى، از عهده ديگران ساقط نمى گردد، مانند: نمازهای یومیه و روزه ماه رمضان .

نكته

[ویرایش]

گفته شده اطلاق صيغه «افعل» اقتضا مى كند كه واجب عينى باشد، زيرا عقل حكم مى كند با انجام عمل توسط يك يا چند شخص، تکلیف از ديگران ساقط نمى گردد و امتثال امر لازم است.
[۱] محمدى، على، شرح اصول فقه، ج۱، ص۲۰۱-۲۰۲.
[۴] مشكينى، على، تحرير المعالم، ص۵۹.
[۵] زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج۱، ص۶۰.
[۶] ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص۳۶۸.
[۷] سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج۱، ص۸۱.
[۸] خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص۱۰۸.
[۹] شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء۲، ص۷۱-۷۲.
[۱۰] محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص۴۷.
[۱۱] فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۶، ص۳۴۷-۳۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج۱، ص۲۰۱-۲۰۲.
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۱-۸۲.    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۷۵.    
۴. مشكينى، على، تحرير المعالم، ص۵۹.
۵. زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج۱، ص۶۰.
۶. ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص۳۶۸.
۷. سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج۱، ص۸۱.
۸. خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص۱۰۸.
۹. شهابى، محمود، تقريرات اصول، جزء۲، ص۷۱-۷۲.
۱۰. محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص۴۷.
۱۱. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۶، ص۳۴۷-۳۴۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، بحث «واجب عینی».    

رده‌های این صفحه : واجب‌
جعبه ابزار