همسران پیامبر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزنان پیامبر دارای احکام ویژه ای هستند که در این مقاله از ان بحث شده است


احکام زنان پیامبر

[ویرایش]

از عنوان یاد شده به مناسبت در باب نکاح، بحث اختصاصات پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله، سخن گفته‌ اند.
زنان پیامبر اکرم صلّى اللَّه وآله داراى احکامى ویژه‌ اند که آنان را از دیگر زنان مسلمان متمایز مى‌ سازد. در قرآن کریم به این احکام تصریح شده است که عبارتند از:

← حرمت ازدواج آنان بعد پیامبر


۱. حرمت ازدواج مؤمنان با آنان پس از رحلت رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله؛ اعم از آن که پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله با آنان همبستر شده باشد یا نه؛ لیکن چنانچه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در زمان حیات، با فسخ یا طلاق از آنان جدا شده باشد، در حرمت ازدواج با ایشان اختلاف است. مشهور قائل به حرمت‌ اند..

← برخورد آنها با مردان اجنبی


عدم جواز سؤال کردن مردان اجنبی چیزى را از آنان، مگر از پس پرده و حجاب.

← ثواب و عقاب آنها


دو برابر بودن پاداش و مزد آنان در صورتى که تقوا پیشه کنند و راه بندگیخدا در پیش گیرند و مضاعف بودن کیفر و عقوبتشان در صورت ارتکاب عملى ناشایست و مبغوض حق تعالى‌.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳آیه۵۳.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۹،ص۱۲۹-۱۳۰.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۲۳،ص۱۰۴.    
۴. احزاب/سوره۳۳،آیه۵۳.    
۵. ؛جواهر الکلام، ج۲۹،ص۱۲۸.    
۶. احزاب/سوره۳۳،آیه ۳۰-۳۱.    
۷. جواهر الکلام ج۲۹،آیه ۱۲۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۳۰۰.    


جعبه ابزار