• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : نیّت خدا

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... نیّت خدا


    سایر عناوین مشابه :
  • استعاذه به رحمانیت خدا (قرآن)
  • جسمانیت خداوند
  • وحدانیت خدا
جعبه ابزار