نوح و آزادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با جایگاه آزادی در روش تبلیغی حضرت نوح علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


آزادى‌ در پذیرش دین

[ویرایش]

نوح علیه‌السلام و ديگر انبیا، منزّه از اجبار مردم به پذيرش دین:
«ولقد أرسلنا نوحا إلى‌ قومه ...• ... أنلزمكموها و أنتم لها كرهون؛ ما نوح را به سوي قومش فرستاديم ...آيا من مي‌توانم شما را به پذيرش اين بينه مجبور سازم با اينكه شما آمادگي نداريد؟»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۲۵.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۲۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۰۲، برگرفته از مقاله «نوح علیه‌السلام و آزادی».    


رده‌های این صفحه : آزادی | حضرت نوح | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار