• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نوادر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوادر، بابی از کتب حدیثی است که شامل روایات محدود و اندک با موضوعات متعدد بوده و نمی‌توان باب خاصی را به آن‌ها اختصاص داد.


۱ - واژه‌شناسی

[ویرایش]

«نوادر» جمع «نادر» دارای دو معنی است؛ نخستین معنی که صحیح نیز می‌باشد، هر کتاب یا باب حدیثی است که شامل تعداد روایات محدود و اندک است، ولی دارای موضوعات متعدّد که نمی‌توان باب خاصی را به آن‌ها اختصاص داد، مانند: باب النوادر از کتاب «فضل‌القرآن» در کتاب کافی که شامل ۲۸ روایت است که برخی از آن‌ها صحیح و بسیار معتبر است. مامقانی نیز به نقل از مولی وحید می‌گوید:
«و امّا النوادر فالظاهر انّه ما اجتمع فیه احادیث لا تنضبط فی بابٍ لقلّته بأن یکون واحداً او متعدّداً لکن یکون قلیلاً جداً».
[۲] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱.


۲ - معنای دیگر

[ویرایش]

و گاهی هم نوادر به معنی روایتی است که راوی حدیث، آن‌ها را از طریق غیر معروف و مشهور نقل می‌کند.
علاّمه مامقانی می‌گوید: این که برخی فکر کرده‌اند که مقصود از «نوادر» روایاتی است که روایت آن کم و عمل به آن به ندرت واقع می‌شود، یک اشتباه است و منشأ آن خلط بین نوادر و حدیث شاذ است؛ زیرا برخی از روایات در باب نوادر، شیوع روایی و عملی دارد. و لذا کتاب «نوادرالحکمه» از محمد بن احمد یحیی، ارزشمند و مورد مدح شیخ صدوق واقع شده است.
[۳] مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱.
[۴] مؤدب، سيدرضا، درس نامه درايه الحديث.


۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

اصطلاحات رایج محدثان؛محدثان شیعه؛ اصطلاحات حدیثی.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۲، ص۶۲۷.    
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱.
۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۱.
۴. مؤدب، سيدرضا، درس نامه درايه الحديث.


۵ - منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «اصطلاحات رایج محدثان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۲۹.    جعبه ابزار