نماز عید غدیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنماز عید غدیر، که دو رکعت دارد و در روز عید غدیر خوانده می‌شود یکی از نمازهای مستحبی است که خیلی ارزش دارد.


کیفیت نماز عید غدیر

[ویرایش]

یکی دیگر از نمازهای مستحبی که خیلی ارزش دارد، نماز روز عید غدیر است. این نماز دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید و ده مرتبه آیة‌الکرسی و ده مرتبه سوره قدر خوانده می‌شود و بهتر است این نماز نزدیک ظهر به جا آورده شود و قبل از آن غسل انجام گیرد.
ثواب: امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «کسی که این نماز را بخواند ثواب صد هزار حج و صد هزار عمره را می‌برد و هر حاجتی از خدا در خواست کند، خداوند آن را برآورده می‌نماید».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، ص۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «نماز عید غدیر»، تاریخ بازیابی۹۵/۹/۲۲.    


جعبه ابزار