نقل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنقل به معنای حالت حاصل از انتقال لفظ از معنای اصلی به معنای دیگر می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

نقل، حالتی است که از انتقال لفظ از معنای اصلی خود به معنای دیگری پدید می‌آید، مانند:لفظ «صلاة» که معنای لغوی آن «دعا» است و در زمان شارع، در ارکان مخصوص (نماز) استعمال شده است؛ یعنی از معنای لغوی خود به معنای شرعی نقل شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نقل».جعبه ابزار