نظم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نظم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

نظم و انضباط، نظم به معنای آراستن، بر پا داشتن، ترتیب دادن کار و انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، عدم هرج و‌ مرج، سامان‌پذیری و آراستگی
نظم (ادبیات)، یکی از اصطلاحات ادبی به معنای کلام موزون مقابل نثر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار