نسخ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نسخ ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

نسخ (علوم قرآنی)، یکی از اصطلاحات علوم قرآنی به‌معنای تغییر حکم یا مفهوم آیه‌ای به آیه دیگر، یا رفع تشریع سابق به تشریع لاحق
نسخ (تناسخ)، یکی از اقسام تناسخ به‌معنای انتقال روح انسان به انسان دیگر
نسخ (حقوق)، از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق و به معنای قانون موجب سلب اعتبار قانون دیگر، به طور صریح یا ضمنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار