نسب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نسب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی
حسب و نسب، دو واژه ناظر به شرافت اخلاقی و تبار انسان
نسب (منطق)، روابط حاصل از عروض اَعراض بر موضوعات‌شان

کتاب‌ها
النسب‌ (کتاب)، تألیف ابوعبید، قاسم بن سلام، در موضوع شناخت نسب اعراب، به زبان عربی و در اواخر قرن دوم هجری
الانساب (صحاری)، تالیف سلمة بن مسلم عوتبی صحاری، مشهور به ابو منذر، مورخ و نسب‌شناس معروف، در دو مجلد و به زبان عربی
الانساب (سمعانی)، تألیف ابوسعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور تميمى، کتابی در انساب عرب به زبان عربی
انساب‌الاشراف، عنوان‌ اثری ‌در تاریخ سده اول‌ اسلام‌ و انساب ‌عرب‌، تألیف‌ احمد بن‌ یحیی‌ بلاذری‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار