نزول (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نزول ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

نزول قرآن، یکی از مباحث مهم در حوزه قرآن‌شناسی، در چگونگی نزول قرآن کریم
ربا، اطلاق نزول در عرف به ربا به معنای معامله دو کالای همجنس با زیادی در یک طرف یا قرض دادن به شرط زیادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار