نتیجة المقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبار فروشی مازندرانی، محمد حسن (م ۱۳۴۵ ق) مؤلف کتاب رجالی، نتیجة المقال فی علم الرجال، می‌باشد.
[۱] بار فروشی مازندرانی، محمد حسن، نتیجة المقال فی علم الرجال، ص۲۸۴، سنگی.محتوای کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه و شش باب است.
مقدمه کتاب در تعریف علم رجال، موضوع آن و احتیاج به علم رجال است.
مباحث باب‌های کتاب عبارت‌اند از:
باب اول، کیفیت اعتبار قول علمای علم رجال؛
باب دوم، کیفیت رجوع به کتاب‌های رجالی و اخذ سندهای اخباری که از معصومان (علیهم‌السّلام) صادر شده‌اند، تمییز مشترکات، و مشیخه شیخ طوسی و شیخ صدوق، به همراه بررسی تعلیقه‌های موجود در کتاب الکافی؛
باب سوم، اسباب مدح و ذم؛
باب چهارم، «عدة» در کلام کلینی؛
باب پنجم، اصحاب اجماع؛
باب ششم، راویانی که علمای رجال در مورد آنها دچار تشتت آرا هستند.
محقق تهرانی در الذریعه این کتاب را با عنوان رجال الشیخ محمد حسن هم فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بار فروشی مازندرانی، محمد حسن، نتیجة المقال فی علم الرجال، ص۲۸۴، سنگی.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار