نبش قبر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبارت نبش قبر ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

نبش قبر (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای آشکار شدن جسد میّتی که با دفن پوشیده شده
نبش قبر (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای شکافتن قبر و نمایان شدن جسد میت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار