• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نامه‌ اعمال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب عمل یا نامه اعمال انسان،نام كتابى است غير مادّى كه اعمال انسان در آن ثبت و ضبط مى‌شوند. خداوند بر هر انسانى دو فرشته گمارده است تا اعمال او را حفظ كنند و در نامه عملش بنويسند.


۱ - دیدگاه قرآن و روایات در مورد نامه اعمال

[ویرایش]

هنگام شب، اين دو فرشته، جاى خود را به دو فرشته ديگر مى ‌دهند
فرشته جانب راست، اعمال نیک را مى‌نويسد و فرشته جانب چپ، اعمال بد را. فرشته راست، فرمانده فرشته چپ است. وقتى انسان كار نيك مى‌كند، فرشته راست بى‌درنگ آن را مى‌نويسد؛ ولى وقتى گناه مى‌كند، فرشته راست به فرشته جانب چپ فرمان مى‌دهد كه هفت ساعت درنگ كند تا شايد صاحب گناه، توبه كند
[۳] تفسیرنورالثّقلين، ج۷،ص ۱۲۳.
[۴] الاعتقادات، صدوق، باب ۲۳ص ۶۸.

. قرآن كريم از نامه عمل آدمى با عناوين «زُبُر» و «طائر» نيز ياد كرده است

۲ - اقسام نامه اعمال

[ویرایش]
.
اعمال انسان در سه كتاب‌ نوشته مى‌شوند: يكى در كتابى كه ويژه اعمال خود او است
و دوم، در كتابى كه ويژه اعمال امّت است، و سوم در كتابى كه اعمال همه انسان‌ها در آن نوشته مى‌شوند
[۸] الميزان، ۱۸ج،ص ۱۷۸.
[۹] پيام قرآن، ۶ج،ص ۱۱۱.
.
نامه هر كس همراه او است و در قيامت در برابرش گشوده مى‌شود و اعمال ريز و درشت خود را مى‌بيند و بهانه‌اى برايش نمى ‌ماند .
در قيامت، نامه اعمال نیکوکاران را به دست راست آنها مى‌سپارند و نامه اعمال بدكاران را به دست چپ آنها مى‌دهند و اين از نشانه‌هايى روشن براى بازشناختن خوبان از بدان است
[۱۲] پيام قرآن، ج۶،ص ۹۲.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفطار/سوره۸۲، آیه ۱۲- ۱۰.    
۲. وسائل الشّیعه، ج ۳ص ۱۵۴.    
۳. تفسیرنورالثّقلين، ج۷،ص ۱۲۳.
۴. الاعتقادات، صدوق، باب ۲۳ص ۶۸.
۵. اسراء/سوره۱۷، آیات ۱۴ - ۱۳.    
۶. قمر/سوره۵۴،آیات ۵۲.    
۷. اسراء/سوره۱۷،آیه ۱۳.    
۸. الميزان، ۱۸ج،ص ۱۷۸.
۹. پيام قرآن، ۶ج،ص ۱۱۱.
۱۰. سوره اسراء،آیات ۱۳ - ۱۴.    
۱۱. سوره کهف،آیه ۴۹.    
۱۲. پيام قرآن، ج۶،ص ۹۲.


۴ - منبع

[ویرایش]

تحقیقات اسلامی،فرهنگ شیعه،ص۳۸۳.    جعبه ابزار