میرزامحمدتقی مجتهد مازندرانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمدتقی مجتهد مازندرانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه، ‌و ناسخ التواریخ در جمادی الثانی ۱۲۷۳ ق وی به همراه چند تن دیگر از علمای برجسته مازندرانی و استرآباد (گرگان)، از جمله حاج ملا عبدالله مجتهد، حاج ملا محمد اشرفی، ‌حاج میرزا حسین مجتهد و شیخ نصرالله قاضی پس از اشغال بندر بوشهر توسط انگلیسی‌ها، فتوای جهاد صادر کردند و در نامه‌ای به ناصرالدین شاه یا صدراعظم، آمادگی خود و داوطلبان مازندران و استرآباد را در نبرد با نیروهای انلیسی اعلام داشتند.
از زندگی او اطلاع دقیقی در دست نیست. زیرا چند عالم مازندرانی و استرآبادی به همین نام در قرن سیزدهم می‌زیسته اند. اول، ملامحمدتقی استرآبادی (پیش از ۱۲۹۴ ق)، از علمای بزرگ استرآباد بود که در لنگرود اقامت داشت؛ دوم، ‌ملامحمدتقی نوری (پس از ۱۲۷۳ق) مؤلف کتاب‌های الرساله الشهابیه و فی علاج الوبا؛ سوم، میرزا محمدتقی ساروی که از علمای مشهور ساری بود و به نوشته آقابزرگ تهرانی وفات او ظاهراً در ۱۳۰۶ ق بوده است.
[۱] ذبیحی، مسیح، استرآباد نامه، ص۱۹۴-۱۹۵.
[۲] میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، ج۱۰، ص۷۳۱.
[۳] روزنامه وقایع اتفاقیه، ج۳، ص۲۰۶۰.
[۴] میرزا ابراهیم، به کوشش مسعود گلزاری، سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان، ص۱۰۶.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۰۳.
[۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۳۱-۲۳۲.

[۷] گریگوری، ملگونف، کرانه‌های جنوبی دریای خزر، ص۴۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذبیحی، مسیح، استرآباد نامه، ص۱۹۴-۱۹۵.
۲. میرخواند، محمدبن خاوندشاه، تاریخ روضه الصفا فی سیره الانبیاء و الملوک و الخلفا، ج۱۰، ص۷۳۱.
۳. روزنامه وقایع اتفاقیه، ج۳، ص۲۰۶۰.
۴. میرزا ابراهیم، به کوشش مسعود گلزاری، سفرنامه استرآباد و مازندران و گیلان، ص۱۰۶.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۰۳.
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۲۳۱-۲۳۲.
۷. گریگوری، ملگونف، کرانه‌های جنوبی دریای خزر، ص۴۱۰.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «میرزامحمدتقی مجتهد مازندرانی».    جعبه ابزار