مولانا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مولانا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
مولانا (واژه)، یک ترکیب اضافی (یعنی به صورت مضاف و مضاف ‌الیه) به معنای بزرگ و سرور ما

اعلام و اشخاص
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی و ملای روم، از عرفای صاحب‌نام و صاحب مثنوی معنوی
سید ابوالحسن مولانا، از علمای معاصر شیعه
سید محمد مولانا، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار