موسی بن محمدرضا کاشف‌الغطاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموسی بن محمدرضا کاشف‌الغطاء، فقیه و ادیب، از افراد مشهور خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای بارز شیعه امامی عراق بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

موسی‌ بن محمدرضا (۱۲۶۰-۱۳۰۶ق/۱۸۴۴-۱۸۸۸م)، فقیه و ادیب. وی در نجف به دنیا آمد. علوم روزگارش را نزد عالمان نجف از جمله شیخ محمدحسین کاظمی (د ۱۳۰۸ق/۱۸۹۰م) آموخت. پس از آن به سامرا سفر کرد و در درس میرزا محمدحسن شیرازی شرکت جست. گفته شده‌ است که از سوی میرزا به اجازۀ روایت نایل آمد. پس از درگذشت پدر، یک بار در ۱۲۹۸ق/۱۸۸۰م به اصفهان سفر کرد.

وفات

[ویرایش]

وی برای بار دوم در ۱۳۰۶ق رهسپار ایران شد و در اثنای همین سفر در تهران وفات یافت.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۳، ص۵۲، قم، ۱۴۰۵ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۳، ص۵۲، قم، ۱۴۰۵ق.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌کاشف‌الغطاء»، ج۲، ص۴۵۳.    جعبه ابزار