منصور (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنصور ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

منصور (لقب امام زمان)، منصور یکی از القاب حضرت مهدی (علیه‌السلام)
منصور دوانیقی، منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی
شفیق منصور، از مجاهدان ضد استعمار مصری در قرن چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی
منصور انصاری، از علما و پزشکان مجاهد هند در قرن چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی
منصور اشورمه‌ای، از طایفه چچن و از قریه اشورمه، نخستین رهبر اسلامی داغستان در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری/ هجدهم میلادی
رجب‌علی منصور، فرزند میرزا علی‌اکبر آشتیانی، کارمند وزارت امور خارجه در ۱۳۰۵، چهره‌ای مرموز و وابسته به سیاست انگلستان
منصور بن نوح، از فرمانروایان سامانی
حسنعلی منصور، فرزند علي منصور، نخست‌وزیر دوره پهلوی دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار