منافقین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه منافقین ممکن است در علوم یا معانی ذیل به کار رفته باشد:

علوم:
منافقین (تاریخ)، از اصطلاحات علم تاریخ، به معنای دیدگاه تاریخ در خصوص افراد کافر در نهان و اظهارکننده ایمان در ظاهر
منافقین (واژگان قرآنی)، از اصطلاحات علوم قرآنی، به معنای دیدگاه قرآنی در مورد افراد در باطن کافر و در ظاهر مسلمان

معانی:
منافقین (سازمان مجاهدین خلق)، به معنای سازمان سیاسی اسلام‌گرا و چپ‌گرا با ساختار شبه‌نظامی
سوره منافقون، به ترتیب مصحف شصت و سومین، و به ترتیب نزول صد و چهارمین سوره قرآن و مدنی
منافقین (مفهوم‌شناسی)، به معنای افراد کافر در دل و اظهارکننده ایمان به زبان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار