مقدم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقدم، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به‌معنای است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قضایای شرطیه، غالبا از دو قضیه فراهم می‌آید. قضیه اول، به لحاظ تقدم طبیعی، آن بر قضیه دوم، به نام "مقدم" و قضیه دوم به نام تالی خوانده می‌شود. مقدم در مقابل تالی است اگر رابطه بین دو حد رابطه تضمن باشد، مانند رابطه پستاندار به مهره‌دار، اولی مقدم و دومی تالی است، اگر حکم، حکم شرطی باشد، قضیه‌ای که متضمن شرط است مقدم و قضیه مشروط تالی است، مثلا: (۱) اگر الف صادق باشد، (۲) ب صادق است، شماره (۱) مقدم و شماره (۲) تالی.
[۲] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۸۰.
[۳] خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص۲۷۰.
[۵] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۷۱.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.
• صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی.
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.
• خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۷۰.    
۲. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۸۰.
۳. خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی، ص۲۷۰.
۴. صلیبا، جمیل، فرهنگ فلسفی، ص۶۰۶.    
۵. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۷۱.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «مقدم»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۰.    جعبه ابزار