مقالات الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:آقا ضیاء الدین عراقی (م ۱۳۶۱ ق).


معرفی كتاب

[ویرایش]

این كتاب، كه در بردارنده آخرین نظریات اصولی آقا ضیاء الدین عراقی است، از مهم ترین مصادر اصولی معاصر به شمار می آید. صاحب الذریعه گفته است كه این مقالات به وسیله میرزا عبدالله بن محمدحسن هشترودی تبریزی شاگرد آقا ضیاءالدین، در سال ۱۳۳۸ تقریر شده است.

عناوین مقالات کتاب

[ویرایش]

این كتاب دربردارنده چهل مقاله است كه پاره ای از آنها عبارت اند از: علم، علم اصول، حقیقت وضع، اقسام وضع، معانی حرفی، وضع مركبات، علامات حقیقت و مجاز، حقیقت دلالت و اقسام آن، تعارض احوال، حقیقت و مجاز، صحیح و اعم، استعمال لفظ واحد در بیش از یك معنی، مشتق، ماده امر، وضع صیغه امر، مره و تكرار، فور و تراخی، اجزاء، مقدمه واجب، آیا امر به شی اقتضاء نهی از ضد دارد؟ اجتماع امر و نهی، آیا نهی اقتضای فساد دارد؟ مفهوم و منطوق، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد، عموم و خصوص و... .

وضعیت نشر

[ویرایش]

این كتاب در دو جلد به زبان عربی، به همت مجمع الفكر الاسلامی قم در سال ۱۴۱۴ق چاپ و منتشر شده است.

منبع

[ویرایش]
پایگاه اندیشه قم تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۹/۲    


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار