مفاسد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مفاسد به اسباب تفویت مصالح مرتبط با مقاصد شرع اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

چیزهایی که سبب از بین رفتن مصالح مربوط به مقاصد شرع دین، نفس، عقل، نسل یا مال می‌گردد، مفاسد نام دارد، به گونه‌ای که دفع این مفاسد خود از مصادیق مصلحت است.
در کتاب « اصول الفقه الاسلامی » آمده است:«فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعهما مصلحة».
[۱] اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۲، ص۷۵۶.
[۲] المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۱، ص۲۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه الاسلامی، زحیلی، وهبه، ج۲، ص۷۵۶.
۲. المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، غزالی، محمد بن محمد، ج۱، ص۲۸۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۶۱، برگرفته از مقاله «مفاسد».    



جعبه ابزار