• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معاویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعاویه ممکن است اشاره به یکی از این افراد باشد:

معاویه بن ابی سفیان، نخستین خلیفه اموی
معاویة بن یزید بن معاویه، از خلفای بنی‌امیه و دارای عمر و حکومت بسیار کوتاه
معاویة بن یزید بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
معاویه بن عمار، از راویان مورد وثوق امام صادق (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار