مظفر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمظفر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

آل‌مظفر، خاندانی از عالمان و ادیبان شیعی

محمدرضا مظفر، یکی از علمای شیعه و دارای آثار متنوع در علوم مختلف اسلامی
محمدحسن مظفر، یکی از افراد خاندان آل‌مظفر، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
محمدحسین مظفر، یکی از افراد خاندان آل‌مظفر، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
مظفر بقایی‌کرمانی، از فعالین سیاسی، وکیل مجلس، رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران و از بنیان‌گذاران جبهه ملی ایران
مظفر بن ابی‌الخیر تبریزی، تبریزی، مظفّر بن ابی الخیر (یا ابی محمد)، امین‌الدین ابواسعد وارانی، فقیه و اصولی شافعی در قرن هفتم
مظفر بن شمس برهان‌بلخی، از اخلاف ابراهیم بن ادهم، صوفی نام آور ایرانی و از شاعران قرن هشتم
مظفر بن فضل العلوی، متخصص در شعر و ادبیات


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار