مرتضی بن عباس کاشف‌الغطاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرتضی بن عباس کاشف‌الغطاء، از خاندان کاشف‌الغطاء و از علمای مبرز شیعه امامی عراق بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مرتضی بن عباس (۱۲۹۱-۱۳۴۹ق/۱۸۷۴-۱۹۳۰م)، فقیه، اصولی، متکلّم، نویسنده و شاعر. وی در نجف ‌زاده شد. تحت نظارت پدر تربیت یافت و نزد عالمانِ خاندانش مقدّمات علوم دینی را فرا گرفت و پس از آن علم اصول را نزد آخوند خراسانی و فقه را نزد سیدکاظم یزدی طی کرد و از سیدمحمد قزوینی و سیدمهدی قزوینی اجازۀ روایت یافت.

آثار وی

[ویرایش]

برخی از آثار او بدین شرح است:
۱.فوزالعباد فی المبدءِ و المعاد، ۳ جلد، نجف، ۱۳۴۲ق.
[۱] عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴، بغداد، ۱۹۶۹م.

۲. منشومة فی الاوان الشّرعیة، تهران، ۱۳۲۲ق؛
۳. الغررالغرویّة فی الاحکام الزکویّة، بغداد، ۱۳۲۹ق.
[۲] عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴-۲۹۵، بغداد، ۱۹۶۹م.


← برخی آثار دیگر


آثار دیگری نیز دارد که ظاهراً خطی است، بدین شرح: الفوائد الغرویّة، مسائل فی الفقة و الأصول، الآداب الجلیّة فی ردّ شبهات الوهّابیّة در ۲ جلد، اسنی التّحف، حاشیة علی مکاسب الشیخ الأنصاری، منظومة فی احکام الخلل فی الصّلاة و شرائط‌ها، رسالة فی تطبیق ما ورد فی الکرّ من المساحة و الوزن بنحو التّحقیق لا التّقریب و رسالة فی العدالة.
[۳] عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴-۲۹۵، بغداد، ۱۹۶۹م.
[۴] حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۴۰۸، قم، ۱۴۰۵ق.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴، بغداد، ۱۹۶۹م.
۲. عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴-۲۹۵، بغداد، ۱۹۶۹م.
۳. عواد، کورکیس، معجم المؤلّفین العراقیّین، ج۳، ص۲۹۴-۲۹۵، بغداد، ۱۹۶۹م.
۴. حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۴۰۸، قم، ۱۴۰۵ق.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌کاشف‌الغطاء»، ج۲، ص۴۵۳.    


جعبه ابزار