مذهب مالکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین مذهب منتسب به مالک بن انس بن ابی عامر اصبحی، (متولّد سال ۹۳ هجرى در مدینه و متوفّاى ۱۷۹ هجرى در همان شهر است). وى بخشى از عمرش را در دولت اموی و بخشى از آن را در دولت عباسی گذراند.


مصادر فقهى مالک

[ویرایش]

وى در فتوا دادن، افزون بر کتاب و سنت، به عمل اهل مدینه و فتوای صحابی استناد مى جست و در رتبه بعد به قیاس و مصالح مرسله نیز عمل مى کرد.
[۱] تاریخ الفقه الاسلامى، ص ۱۳۳.
ولى برخى مى گویند بعد از کتاب و سنّت، اجماع و قیاس و عمل اهل مدینه و فتواى صحابى و استحسان نزد وى اعتبار داشت.
[۲] الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ۱، ص ۴۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاریخ الفقه الاسلامى، ص ۱۳۳.
۲. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ۱، ص ۴۶.


منبع

[ویرایش]

آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱.    جعبه ابزار