• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مخاطب

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... مخاطب


  سایر عناوین مشابه :
 • مخاطبات
 • مخاطب (ابهام‌زدایی)
 • مخاطب (به فتح)
 • مخاطب تنزیلی
 • مخاطب (به کسره)
 • مخاطب حقیقی
 • مخاطبان قرآن
 • مخاطبان قرآن (قرآن)
 • وضع ضمایر مخاطب
 • سور مخاطبات
 • ذکر عیوب مخاطب
 • تاویل گفتار مخاطب
 • تعییر مطالب مخاطب
 • رده:مخاطب (به فتح)
جعبه ابزار