محیی‌الدین محمد بن زهره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحامد، محیی الدین محمد بن عبدالله بن علی بن زهره، فقیه امامی (متولد بعد از ۵۶۴) می‌باشد.


مقام علمی

[ویرایش]

شرح حال نویسان مقام علمی او را ستوده اند.
[۱] بحرانی، یوسف بن احمد، لؤلؤة البحرین، ج۱، ص۳۵۳، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم (بی تا).
[۲] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۳، ص۱۴۴، چاپ سنگی نجف ۱۳۴۹ـ۱۳۵۲.

به گفته خود وی، ابن ادریس حلّی جدّ مادری او بوده و او نزد وی فقه آموخته
[۴] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۳، ص۱۴۴، چاپ سنگی نجف ۱۳۴۹ـ۱۳۵۲.
و از او و پدر و عموی خویش و ابن شهرآشوب و شاذان بن جبرئیل قمی روایت کرده است.
[۶] آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الانوارالساطعة فی المائة السابعة، ص۱۶۰ـ۱۶۱، چاپ علی نقی منزوی، بیروت ۱۳۹۲/۱۹۷۲.


شاگردان وی

[ویرایش]

محقق حلّی، یحیی بن سعید حلّی و سیّد علی بن طاووس شاگرد او بوده اند.
[۷] آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الانوارالساطعة فی المائة السابعة، ص۱۶۰ـ۱۶۱، چاپ علی نقی منزوی، بیروت ۱۳۹۲/۱۹۷۲.
ابن عدیم حلبی نیز او را از مشایخ خود دانسته است.
[۸] ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۵۶۰، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ ۱۴۰۹/۱۹۸۶ـ ۱۹۸۹.


تالیفات

[ویرایش]

کتاب الاربعون حدیثاً از آثار اوست و از جمله احادیث آن نامه امام صادق (علیه‌السلام) به والی اهواز است که آن را با ذکر سند، به طور کامل آورده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف بن احمد، لؤلؤة البحرین، ج۱، ص۳۵۳، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، قم (بی تا).
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۳، ص۱۴۴، چاپ سنگی نجف ۱۳۴۹ـ۱۳۵۲.
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۶، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۳، ص۱۴۴، چاپ سنگی نجف ۱۳۴۹ـ۱۳۵۲.
۵. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۶، ص۴۱، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۶. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الانوارالساطعة فی المائة السابعة، ص۱۶۰ـ۱۶۱، چاپ علی نقی منزوی، بیروت ۱۳۹۲/۱۹۷۲.
۷. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الانوارالساطعة فی المائة السابعة، ص۱۶۰ـ۱۶۱، چاپ علی نقی منزوی، بیروت ۱۳۹۲/۱۹۷۲.
۸. ابن عدیم، بغیة الطلب فی تاریخ حلب، ج۶، ص۵۶۰، چاپ فؤاد سزگین، فرانکفورت ۱۴۰۶ـ ۱۴۰۹/۱۹۸۶ـ ۱۹۸۹.
۹. آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱، ص۴۲۶، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۰. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۷۴، ص۱۹۴، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بنوزهره»، شماره۱۹۱۹.    


جعبه ابزار