محمد بن علی کاشف‌الغطاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن علی کاشف‌الغطاء، فقیه، اصولی، شاعر و از خاندان کاشف الغطاء، از علمای مبرز شیعه امامی عراق بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن علی (د ۱۲۶۸ق/۱۸۵۱م)، فقیه، اصولی و شاعر. وی در نجف ‌زاده شد و نزد عالمانِ خاندان خود دانش آموخت و به مدارج عالی علمی و فقهی دست یافت.

مرجعیت تقلید

[ویرایش]

او از شاگردان بنام عمویش شیخ حسن (صاحب انوارالفقاهه) بود و پس از درگذشت وی و شیخ محمد حسن صاحب جواهر، مرجع تقلید عده‌ای از شیعیان عراق شد. بسیاری از فقیهان و عالمان شیعی سده ۱۳ق/۱۹م از شاگردان او بودند و عده‌ای از آنان به کسب اجازه از او نایل آمدند. وی در حل مشکلات مردم نزد حاکمان عثمانی کوشش فراوان می‌کرد.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۳۵۶-۳۵۸، قم، ۱۴۰۵ق.


آثار

[ویرایش]

آثار او الدّماء الثّلاثة، رسالة فی الصّوم، الاعتکاف و مناسک حج است که رساله‌هایی برای مقلّدانش بوده‌ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۳۵۶-۳۵۸، قم، ۱۴۰۵ق.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۸، ص۲۶۳.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۵، ص۱۰۱.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۲، ص۲۷۲.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌کاشف‌الغطاء»، ج۲، ص۴۵۳.    


جعبه ابزار