محمد بن عبدالوهاب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن عبدالوهاب ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن عبدالوهاب ثقفی، محدّث، فقیه شافعی، متکلم و عارف قرن سوم و چهارم
محمد بن عبدالوهاب جبائی، متکلم مشهور معتزلی قرن سوم
محمد بن عبدالوهاب آل‌ شیخ، موسس مکتب وهابیت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار