محمد بن عبدالرحمان سخاوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوی در سال ۸۳۱ق متولد شده است. وی مورخ بزرگ اسلامی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوی در سال ۸۳۱ ق مطابق ۱۴۲۷ م تولد یافته و در سال ۹۰۲ ق/ ۱۴۹۷ م وفات یافته است. او از جمله مورخین بزرگ اسلامی است که از جمله مهمترین اشتغالاتش در طول هفتاد و یک سال زندگی، پرداختن به تاریخ بوده است و از همین رو در رشته خود از موقعیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد.

آثار

[ویرایش]

از جمله آثار او، عبارتند از:
۱. الضوء اللامع لاهل القرن التاسع.
۲. البلدانیات.
۳. التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة.
۴. الاعیان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ.
۵. الذیل علی رفع الاصر بقیة العلماء الرواة.
۶. الذیل التام علی الدول الاسلام للذهبی.
۷. التبر المسبوک فی ذیل السلوک.
۸. الغایة فی شرح الهدایة فی علم الروایة للحافظ محمد بن الجزیری.
۹. القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

البلدانیات‌ (کتاب)

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جغرافیای جهان اسلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار