محمد بن خلف ضبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن خلف ضبی (متوفای ۳۰۶ق)، قاضی، پژوهش‌گر و آگاه از تاریخ و جغرافیای شهرها در قرن سوم و چهارم هجری قمری در اهواز بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر، محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه ضبی ملقب به وکیعِ قاضی و معروف به ابن حیّان، قاضی پژوهش‌گر و آگاه از تاریخ و جغرافیای شهرها بود. قاضی اهواز بود و در بغداد درگذشت.
اخبار القضاة و تواریخهم (معروف به طبقات القضاة) کتاب الطریق که به آن النواحی نیز گفته می‌شود و در مورد شهرها و راه‌هاست.
کتاب الشریف که به سبک المعارف ابن قتیبه نوشته شده است.
کتاب الانواء، تدبیر الاموال، عدد آی القرآن و الاختلاف فیه، الرمی و النضال و المکاییل و الموازین از آثار اوست.
[۸] بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۱۳۰.    
۲. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۳، ص۳۷.    
۳. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۳، ص۱۸۶.    
۴. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۴۴.    
۵. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۲، ص۳۱۱.    
۶. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۵۱.    
۷. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۶، ص۱۱۴.    
۸. بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، ج۳، ص۶۸.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۱۸۳.


جعبه ابزار