محمدرضا بن موسی کاشف‌الغطاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدرضا بن موسی از عالمان آل کاشف الغطاء و از علمای شیعه امامی عراق بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدرضا بن موسی (۱۲۳۸-۱۲۹۷ق/۱۸۲۲-۱۸۷۹م)، از عالمان و فقیهان آل کاشف الغطاء. وی در نجف متولد شد. مقدمات علوم را نزد شیخ ابراهیم قفطان (د ۱۲۷۹ق/۱۸۷۹م) و شیخ موسی خمایسی، فقه را نزد شیخ احمد دجیلی (د ۱۲۶۵ق/۱۴۸۹م) و عمویش شیخ حسن و شیخ محمدحسن (صاحب جواهر) فرا گرفت. در جریان یکی از نزاع‌های داخلی نجف ناگزیر به ترک شهر شد و به کاظمین رفت. پس از ۳ سال اقامت در آن‌جا در ۱۲۹۰ق/۱۸۷۳م به نجف بازگشت.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۲۸۳-۱۸۴، قم، ۱۴۰۵ق.
او حاشیه‌ای بر کتاب بغیة الطّالب جدّش شیخ جعفر دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال، ج۲، ص۲۸۳-۱۸۴، قم، ۱۴۰۵ق.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۲۸.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل‌کاشف‌الغطاء»، ج۲، ص۴۵۳.    


جعبه ابزار