محمدحسین مظفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمد حسین فرزند محمد بن عبدالله بن محمد بن احمد بن مظفر نجفی از علمای معاصر شیعه امامیه است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی در سال ۱۳۱۲ ق به دنیا آمد. خاندانش از عالمان مشهور عراق به شمار می‌روند پدرش از فقیهان نجف بود و برادرانش محمدحسن و محمدرضا نیز از فقها هستند. علامه مظفر علاوه بر فقه و اصول در ادبیات و تاریخ مهارت داشت و در این زمینه کتبی هم تالیف کرد. او و برادرش رضا در درس برادر دیگرشان حسن شرکت کردند. همچنین میرزا محمد حسین نائینی و آقا ضیاء عراقی از استادان محمد حسین بود.

فعالیت‌ها

[ویرایش]

او در «لجنة المجمع الثقافی لجمعیة منتدی النشر» که برادرش رضا تاسیس کرده بود شرکت داشت و در مجموع این برادران روش جدیدی در آموزش علوم اسلامی آغاز کردند، به طوری که دانشکده‌ای در فقه تاسیس کردند و حتی زبان‌های خارجی در آن تدریس می‌شد و وزارت معارف عراق آن را تایید کرد. بنابراین علامه مظفر از جمله عالمانی است که در دوره‌ای خاص به تالیف در موضوعاتی که کمتر به آن توجه شده پرداختند و معارف شیعه را تبیین نمودند.

آثار

[ویرایش]

آثار منتشر شده وی عبارتند از: ۱- امام صادق علیه السلام، ۲- تاریخ شیعه، ۳- الثقلان: الکتاب و العترة، ۴- الشیعة و الامامة، ۵- علم الامام، ۶- میثم تمار، ۷- دیوان شعر درباره اهل‌بیت علیه‌السّلام.

وفات

[ویرایش]

وی در محرم سال ۱۳۸۱ قمری از دنیا رفت و در کنار برادر بزرگش علامه شیخ محمدحسن مظفر در آرامگاهی بیرون نجف دفن شد.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تا حضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار