لباس آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به لباس حضرت آدم علیه‌السلام اشاره شده است.


لباس قبل از فریفتگی

[ویرایش]

پوشيده بودن بدن آدم علیه‌السلام با لباس در بهشت، پيش از فريفته شدن:
«يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما ...؛اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد، و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت‌....»

تلاش برای عریانی حضرت آدم

[ویرایش]

كوشش شیطان براى كندن لباس آدم عليه السلام و آشكار كردن شرمگاه وى:
«يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما ...؛اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد، و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت‌....»

علت عریانی حضرت آدم

[ویرایش]

كنده شدن لباس آدم عليه‌السلام، در پى تناول او از درخت ممنوع:
۱. «فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ...؛و به اين ترتيب آنها را با فريب (از مقامشان) فرود آورد، و هنگامي كه از آن درخت چشيدند اندامشان (عورتشان) براي آنها آشكار شد....»
۲. «فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ...؛سرانجام هر دو از آن خوردند (و لباس بهشتيشان فرو ريخت) و عورتشان آشكار گشت....»

آثار عریانی حضرت آدم

[ویرایش]

آشكار شدن بديهاى بدن آدم عليه‌السلام با كنده شدن لباس او:
۱. «فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ...؛و به اين ترتيب آنها را با فريب (از مقامشان) فرود آورد، و هنگامي كه از آن درخت چشيدند اندامشان (عورتشان) براي آنها آشكار شد....»
۲. «يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما ...؛اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد، و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت‌تا عورتشان را به آنها نشان دهد....»
۳. «فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ...؛سرانجام هر دو از آن خوردند (و لباس بهشتيشان فرو ريخت) و عورتشان آشكار گشت....»

نیاز حضرت آدم به لباس

[ویرایش]

نياز آدم عليه‌السلام به لباس، براى پوشاندن شرمگاه خويش:
۱. «... ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...؛... و هنگامي كه از آن درخت چشيدند اندامشان (عورتشان) براي آنها آشكار شد و شروع كردند به قرار دادن برگهاي (درختان) بهشتي بر يكديگر تا آنرا بپوشانند....»
۲. «... فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...؛... (و لباس بهشتيشان فرو ريخت) و عورتشان آشكار گشت و از برگهاي (درختان) بهشتي براي پوشاندن خود جامه دوختند....»

جنس لباس حضرت آدم

[ویرایش]

استفاده آدم عليه‌السلام از برگ درختان بهشت براى پوشاندن زشتي‌هاى خويش:
۱. «... بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...؛... اندامشان (عورتشان) براي آنها آشكار شد و شروع كردند به قرار دادن برگهاي (درختان) بهشتي بر يكديگر تا آنرا بپوشانند....»
۲. «... فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...؛... (و لباس بهشتيشان فرو ريخت) و عورتشان آشكار گشت و از برگهاي (درختان) بهشتي براي پوشاندن خود جامه دوختند....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
۷. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۲۲.    
۱۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۵، ص۱۲۵، برگرفته از مقاله «لباس آدم علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | لباس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار