قشیری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقشیری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری، از علمای بزرگ اهل سنت و صاحب صحیح مسلم
بلج بن بشر قشیری، فرمانده سپاه امویان در منطقه شمال آفریقا و اندلس
ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری نیشابوری، از اکابر دانشمندان، نویسندگان، شاعران و صوفیه قرن پنجم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار