قدرت (صفت خدا)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقدرت یکی از صفات الهی است.


معنای اصطلاحی قدرت

[ویرایش]
قدرت از صفات ذات خداوند است و در اصطلاح، صدور فعل از فاعل را گویند که از روی علم باشد.

معنای قادر

[ویرایش]
«قادر» موجودی است که فعل و ترک برای او برابر است؛ بدین معنا که اگر خواهد، می‌کند و اگر خواهد، نمی‌کند.

قدرت خداوند در قرآن

[ویرایش]

قرآن کریم در آیات بسیاری، از قدرت خداوند سخن گفته است؛ مثلا: قدرت و سلطه مطلق او در رستاخیز ظهور می‌کند و آسمان‌ها و زمین به دست قدرت اویند و او پیوسته با قدرت خویش، آسمان‌ها را می‌گستراند و قدرت‌ها، همه، از قدرت او سرچشمه می‌گیرند و او بر همه چیز قادر است.

ریشه قدرت الهی

[ویرایش]

قدرت بی‌پایان الهی ریشه در علم الهی دارد و از مهم‌ترین صفات ثبوتیّه و سرچشمه‌ بسیاری دیگر از صفات است.

نمود‌های قدرت خداوند

[ویرایش]

جهان آفرینش، با آن هماهنگی و بزرگی شگفتش، نشانه قدرت خداوند است. نظام تشریع و نظام آخرت نیز از دیگر نمودهای قدرت بی‌پایان خداوندند.

محدوده قدرت خداوند

[ویرایش]
از دیرباز پرسش‌هایی معمّاگونه در باره قدرت خداوند مطرح کرده‌اند. پرسش‌ها را به گونه‌ای ساخته‌اند که هرگونه پاسخ مثبت و منفی به آنها، موجب انکار قدرت مطلق خداوند شود؛ مثلا اینکه آیا خدا می‌تواند سنگی بیافریند که نتواند آن را بردارد، یا آیا می‌تواند موجودی بیافریند که نتواند نابودش کند.
امّا پاسخی که متکلّمان به این معمّاها داده‌اند، این است که قدرت خدا محدودیّت ندارد؛ ولی آن فرض‌ها نیز محال عقلی‌اند و شدنی نیستند. تحقّق چنین فرض‌هایی مستلزم اجتماع نقیضین است؛ مثلا تحقّق اینکه خالق نتواند مخلوق را از میان بردارد، مستلزم این است که هم خالق باشد و هم نباشد؛ زیرا علّت بر همه شئون معلول سلطه دارد.
[۱۴] المیزان، ج۱۲، ص۳۰۵.

در روایتی آمده است که کسی از امام علی (علیه السلام) پرسید: «آیا پروردگار تو می‌تواند جهان را در تخم مرغی جای دهد بی آنکه جهان کوچک شود یا تخم مرغ فراخ گردد؟» امام پاسخ داد: «خداوند عجز و ناتوانی ندارد؛ ولی آنچه تو خواستی، شدنی نیست.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بدایة الحکمة، مرحله ۱۲، فصل ۶     .
۲. الالهیّات، ج۱، ص۱۳۳-۱۳۴     .
۳. غافر/سوره۴۰، آیه۱۶.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۱۲۰.    
۵. ذاریات/سوره۵۱، آیه۱۲۰.    
۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۸.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۰.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.    
۱۰. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    
۱۱. نور/سوره۲۴، آیه۴۵.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۱۹.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۴.    
۱۴. المیزان، ج۱۲، ص۳۰۵.
۱۵. التوحید، شیخ صدوق،باب قدرت، ح۹، ص۱۳۰    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ شیعه، ص۳۷۵-۳۷۶.    

رده‌های این صفحه : شرایط عامه تکلیف‌
جعبه ابزار