فیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففیل ممکن است، اشاره به معانی ذیل باشد:

سوره فیل، صد و پنجمین سوره قرآن کریم
اصحاب فیل، سپاهی به فرماندهی ابرهه به قصد تخریب خانه کعبه
فیل (حیوان)، بزرگ‌ترین جانور خاک زی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار