فیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، فیل (ابهام‌زدایی) را ببینید.

فیل، بزرگ‌ترین جانور خاک زی می باشد.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهای طهارت ، تجارت و سبق و رمایه نام برده‌اند.

← در طهارت


فیل از جانوران حرام گوشت و مسخ شده است.

← در تجارت


خرید و فروش جانورانی که منفعت حلال ندارند، مانند مسخ شدگان جایز نیست؛ لیکن بسیاری، خرید و فروش فیل را به جهت داشتن منفعت حلال، همچون جابه جایی انسان و بار و بهره برداری از عاج آن جایز دانسته‌اند.
[۶] الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۶۷.

برخی نیز خرید و فروش مسوخ از جمله فیل را صحیح و جایز ندانسته‌اند.

← در روایات


شانه زدن موها با عاج فیل مستحب است و بنابر آنچه در روایات آمده است، موجب از بین رفتن وبا می‌شود.

← در سبق و رمایه


مسابقه با فیل، حتی با شرط بندی جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة، ج۱۵، ص۱۰۰.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۱۵۶.    
۳. کتاب السرائر، ج۲، ص۲۲۱.    
۴. شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۴.    
۵. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۰.    
۶. الدروس الشرعیة، ج۳، ص۱۶۷.
۷. الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۹۴.    
۸. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۴ ۳۶.    
۹. المقنعة، ج۱، ص۵۸۹.    
۱۰. المراسم العلویة، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۱. الخلاف، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۲. وسائل الشیعة، ج۲، ص۱۲۲ ۱۲۳.    
۱۳. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۶۳.    
۱۴. مسالک الافهام، ج۶، ص۸۵.    
۱۵. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۳۳.    جعبه ابزار