فک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه استخوانهای تشکیل دهنده آرواره‌های بالا و پایین فک می‌گویند.


احکام فک

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و دیات نام برده‌اند.

← در طهارت


مستحب است فک میت را با پارچه‌ای ببندند.
[۱] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۳۴۱.
[۲] العروة الوثقی، ج۲، ص۲۰.


← در دیات


دیه جنایت برفک بالا و پایین در صورت نداشتن دندان ، مانند فک کودک یا پیر فاقد دندان، دیه کامل است و در صورت داشتن دندان دو دیه دارد و برجنایت یک فک بدون دندان نصف دیه ثابت است و چنانچه همراه دندان باشد، بر اساس همین ملاک محاسبه می‌شود
در جنایت بر فک در صورتی که منجر به اختلال در جویدن شود، ارش ثابت است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۳۴۱.
۲. العروة الوثقی، ج۲، ص۲۰.
۳. جواهرالکلام، ج۴۳، ص۲۴۴.    
۴. الروضة البهیة، ج۱۰، ص۲۲۰.    

=منبع==
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۲۴، برگرفته از مقاله«فک».    جعبه ابزار