فقیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «فقیر» است.


معنای فقر

[ویرایش]

فقر، ضدّ غنا و به معناى نياز است‌ و در اصطلاح به كسانى فقير گفته مى‌شود كه هزينه يک سال را بالفعل و بالقوه نداشته باشند.
در اين عنوان معناى اصطلاحى مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «فقر» و مشتقّات آن و «مساكين» و آياتى كه مضمون آنها صراحت و يا ظهور در فقر دارد، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احسان به فقیر (قرآن)، استهزای فقیر (قرآن)، اطعام به فقیر (قرآن)، اموال فقیر (قرآن)، انفاق به فقیر (قرآن)، اولیای فقیر (قرآن)، بی‌اعتنایی به فقیر (قرآن)، پوشاک فقیر (قرآن)، تأمین فقیر (قرآن)، تحقیر فقیر (قرآن)، حقوق فقیر (قرآن)، دلجویی از فقیر (قرآن)، زکات به فقیر (قرآن)، شخصیت فقیر (قرآن)، شوهران فقیر (قرآن)، صحابه فقیر (قرآن)، صدقه به فقیر (قرآن)، طرد فقیر (قرآن)، عفو از فقیر (قرآن)، عیب‌جویی از فقیر (قرآن)، فدیه به فقیر (قرآن)، فقیر عفیف (قرآن)، فقیر غیر مسلمان (قرآن)، فقیر معذور (قرآن)، فقیران مهاجر (قرآن)، مصادیق فقیر (قرآن)، مصالح فقیر (قرآن)، معاشرت با فقیر (قرآن)، معاشرت فقیر (قرآن)، مهربانی با فقیر (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۵، ص ۶۰، «فقر».    
۲. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۵، ص ۱۵۰، «فقر».    
۳. مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص ۱۹۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۲۸۰، برگرفته از مقاله «فقر».    


رده‌های این صفحه : فقر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار