فسخ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فسخ ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

فسخ (حقوق)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث
فسخ (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای بر هم زدن معامله و باطل کردن پیمان یا بیع
فسخ (تناسخ)، یکی از اقسام تناسخ به‌ معنای انتقال روح به گیاه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار