فجر صادق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصبح صادق (فجر صادق) به آن وقت و ساعتی از شبانه روز گفته می شود که اولین و با فضیلت ترین وقت برای ادای نماز صبح است .


منظور از فجر کاذب و صادق

[ویرایش]
صبح کاذب (فجر کاذب) آن لحظه ای است که شب به پایان رسیده و برای اولین بار بعد از پایان شب، نور سفیدی در افق (در سمت مشرق) پیدا می شود و این سفیدی به شکل گوش گرگ است. در این لحظه، اگر چه شب به پایان رسیده، ولی هنوز وقت نماز صبح نرسیده است (صبح نشده است). به همین جهت به آن صبح کاذب یا فجر کاذب گفته می شود. اما در ادامه مقدار سفیدی کم کم گسترش پیدا کرده و در ناحیه ی مشرق پراکنده می شود و در این موقع می توان نماز صبح را بجا آورد، زیرا صبح فرا رسیده است. از این جهت به این سفیدی، فجر صادق (صبح صادق) گفته می شود

تفاوت فجر صادق و کاذب

[ویرایش]
خلاصه این که بین دو فجر چند فرق وجود دارد:
۱. فجر کاذب از افق جداست، در حالی که فجر صادق به افق متصل است.
۲. فجر کاذب عمودی است، اما فجر صادق افقی است.
۳. فجر کاذب هنگام اولین لحظه طلوع درخشان است، ولی به مرور از بین می رود، در حالی که فجر صادق با نور کم طلوع می کند و با گذشت زمان پر نور می شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یزدی،سید کاظم،عروة الوثقی، ج ۲،ص ۲۵۳،    
۲. خمینی،روح الله،تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۳۸..    
۳. بروجردی،حسین،نهایة التقریر فی مباحث الصلاة، ج ۱، ص ۱۵۲    .


منبع

[ویرایش]


پایگاه اسلام کوئیست،تاریخ بازیابی:۱۳۹۶/۱/۱۶    جعبه ابزار