فارس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففارس منطقه‌ای گسترده از ایران ، در برگیرنده جنوب و جنوب غربی این کشور است.از آن به مناسبت در باب زکات نام برده‌اند.


زکات فطره خاص اهل فارس

[ویرایش]

ظاهر کلام برخی قدما به استناد روایتی از امام هادی علیه السّلام این است که بر اهالی فارس واجب است در زکات فطره خرما پرداخت کنند.
[۱] المهذب، ج۱، ص۱۷۴ --۱۷۵.

بنابر نظر مشهور متأخران، زکات فطره از قوت غالب مردم پرداخت می‌شود و دادن خرما از این جهت که غذای غالب اهالی فارس بوده است، در روایت به آن امر شده و پرداخت آن مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المهذب، ج۱، ص۱۷۴ --۱۷۵.
۲. مختلف الشیعة، ج۳، ص۲۸۴.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۷۹-- ۲۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۳۳.    جعبه ابزار