غسل جمعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل جمعه، یکی از غسل‌های مستحبی می‌باشد که در روز جمعه انجام می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

غسل جمعه، غسلی است که در روز جمعه به جا آورده می‌شود.

کاربرد

[ویرایش]

از احکام آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

[ویرایش]

به قول مشهور، غسل جمعه مستحب مؤکد است. برخی قدما آن را واجب دانسته‌اند.
[۵] الهدایة، ص۱۰۲.


وقت غسل

[ویرایش]

وقت غسل جمعه از طلوع فجر صادق روز جمعه تا ظهر می‌باشد و افضل به جا آوردن آن نزدیک زوال است. و کسی که بیم عدم دسترسی به آب در روز جمعه دارد، می‌تواند روز پنج شنبه غسل کند.
چنانچه غسل جمعه را تا زوال روز جمعه انجام ندهد، می‌تواند قضای آن را پس از زوال و روز شنبه به جا آورد. برخی گفته‌اند:اگر غسل جمعه پس از زوال روز جمعه انجام شود، احتیاط آن است که بدون نیّت ادا و قضا به جا آورده شود.
[۱۲] مصباح الفقیه، ج۶، ص۱۴.


احکام

[ویرایش]

به قول مشهور، غسل جمعه از وضو کفایت نمی‌کند و برای نماز باید وضو گرفته شود. و چنانچه پس از غسل جمعه، حدثی؛ اعم از اصغر یا اکبر عارض شود، نیازی به اعاده غسل نیست و اعاده حتی مستحب نمی‌باشد.

دعا

[ویرایش]

مستحب است هنگام غسل جمعه دعای وارد شده خوانده شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المعتبر، ج۱، ص۳۵۳.    
۲. مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۱۸ - ۳۱۹.    
۳. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۳۷ -۱۳۸.    
۴. المقنع، ص۱۴۴.    
۵. الهدایة، ص۱۰۲.
۶. جواهر الکلام، ج۵، ص۷- ۸.    
۷. کفایة الاحکام، ج۱، ص۳۸.    
۸. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳.    
۹. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۵.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۵، ص۱۹.    
۱۱. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۳.    
۱۲. مصباح الفقیه، ج۶، ص۱۴.
۱۳. مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۳۹.    
۱۴. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۷.    
۱۵. موسوعة الخوئی، ج۱۰، ص۳۴.    
۱۶. العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۵۷، برگرفته از مقاله«غسل جمعه».    جعبه ابزار