• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : غایی

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... غایی


    سایر عناوین مشابه :
  • برهان غایی
  • جمله غایی
  • جمله‌های غائی
  • قصد وجه غایی
جعبه ابزار