عین و وجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعین و وجه از الفاظ دال بر توثیق راوی بوده و علاوه بر امامی و عادل‌بودن به جلالت راوی دلالت دارد.


کاربرد

[ویرایش]

گاه این دو واژه به طور مطلق بکار می‌روند و گاه گفته می‌شود من عیون اصحابنا، یا من وجوه اصحابنا. آیت‌الله سبحانی آورده است: کسی که منابع رجالی را مورد بررسی قرار دهد، در می‌یابد که این دو واژه فراتر از امامی و عادل‌بودن راوی، دلالت بر جلالت راوی نیز دارد. و رجالیون این دو وصف را در مواردی بکار می‌برند که شخص جزء طبقه برجسته در فضل و فضیلت باشد و این امر نشان می‌دهد که او در میان طائفه از نظر وجاهت جایگاه و ارزش به مثابه چهره و چشم است.

مأخذ

[ویرایش]

نصیری، علی، آشنایی با علوم حدیث.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی تبریزی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۶۲- ۱۶۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاع‌رسانی غدیر، برگرفته از مقاله «الفاظ جرح و تعدیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۳/۲۸.    جعبه ابزار