عمر (زندگی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه طول زندگی و یا دوران حیات، عمر گفته می شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در باب‌های طهارت، صلات، حج، عمری، نکاح، یمین، نذر و شهادات سخن گفته‌اند.

← باب طهارت


به تصریح برخی، زمان انجام دادن غسل‌هایی که به سبب ارتکاب اعمالی چون دیدن فردِ به دار آویخته، مستحب می‌شود، تا پایان عمر امتداد دارد؛ هرچند مستحب است در به جا آوردن آن مبادرت ورزد و آن را به تأخیر نیندازد.

← باب صلات


وقت به جا آوردن نماز قضا بنابر قول مشهور میان متأخران تا پایان عمر امتداد دارد.
هر نمازی که باید فوری به جا آورده شود، مانند نماز آیات برای زلزله، وقت آن تا پایان عمر استمرار دارد و در هر زمان به نیّت ادا گزارده می‌شود.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمدامین، صراط النجاة، ص۱۵۱.


← باب حج


حج و عمره مفرده با وجود شرایط در طول عمر یک بار بر مکلّف واجب می‌شود.
زیارت رسول گرامی خدا صلّی اللّه‌ علیه و آله‌و اهل بیت علیهم السّلام در طول عمر، دست کم یک بار مستحب مؤکد است.

← باب عُمری


از عقود لازم عمری است که عبارت است از در اختیار قرار دادن عینی چون خانه و وسیله نقلیه برای استفاده رایگان از آن، به مدت عمر خود یا طرف مقابل.

← باب نکاح


مستحب است نوزاد را در هفتمین روز ولادتش عقیقه کنند. در صورت انجام نشدن آن، استحباب تا آخر عمر، بلکه پس از مرگ او نیز باقی است

← باب نذر و یمین


کسی که نذر کرده یا سوگند خورده کاری انجام دهد، در صورت عدم تعیین وقت برای آن، زمان انجام دادن آن تا آخر عمر وی امتداد دارد و حنث (شکسته شدن) تحقق نمی‌یابد، مگر هنگام غلبه ظن به عدم توانایی بر انجام دادن آن بعد از این زمان که در این صورت، مبادرت به عمل بر او واجب می‌شود.
[۱۱] حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۳، ص۱۶۷.


بهره‌گیری از فرصت عمر

[ویرایش]

صرف کردن عمر در امور بی فایده کراهت دارد. مستحب است انسان فرصت‌ها را غنیمت بشمارد. از پیامبر اعظم صلّی اللّه‌ علیه و آله نقل شده است:«از دست دادن فرصت‌ها غصه‌ها را در پی دارد. فرصت‌ها همانند گذشتن ابرها (با سرعت) می‌گذرند».

عوامل طول عمر

[ویرایش]

در روایات، امور زیر از عوامل طول عمر شمرده شده است:کارهای نیک احسان کردن و صدقه دادن صله رحم زیارت امام حسین علیه السّلام سبک بودن بدهی، اول صبح صبحانه خوردن، کم همبستر شدن با همسر، کفش راحتی و خوب پوشیدن شستن دست‌ها پیش و پس از غذا و دعا .

عوامل کوتاهی عمر

[ویرایش]

زنا عقوق والدین ، قطع رحم و ترک زیارت امام حسین علیه السّلام از عوامل کوتاهی و کاهش عمر شمرده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۵۹.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۵، ص۶۵-۶۶.    
۳. خویی، ابوالقاسم، مستند العروة (الصلاة)، ج۶، ص۱۶۰-۱۶۱.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۲۳.    
۵. انصاری، مرتضی بن محمدامین، صراط النجاة، ص۱۵۱.
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۴۱.    
۷. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۴.    
۸. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۲۳.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۶۴.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۶۷.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۳، ص۱۶۷.
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۲۲.    
۱۳. حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۴، ص۳۳۵.    
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۶.    
۱۵. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۱۴۰-۱۴۱.    
۱۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۶۸.    
۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۱۱.    
۱۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۹، ص۳۶۸.    
۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۳۶.    
۲۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۴۱۳.    
۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۶۱.    
۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۳۳۶.    
۲۳. صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۲۹۵.    
۲۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۰، ص۳۰۹.    
۲۵. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۴۸.    
۲۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۳۶.    
۲۷. مفید، محمد بن محمد، المزار، ص۳۲-۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۷۱، برگرفته از مقاله«عمر».    جعبه ابزار