• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عمر بن حسن بن علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعُمَر بن حسن علیه السلام از کسانی است که در کربلا حضور داشته است.


۱ - تحقیق در نام و نسب عمر

[ویرایش]

برخی نام او را عَمْرو ثبت کرده‌اند. برخی نیز او را در شمار فرزندان امام حسین علیه السلام ذکر کرده‌اند.

۲ - مادر عمر

[ویرایش]

وی از فرزندان امام حسن علیه السلام و مادرش ام‌ولد (کنیز) بوده است.
[۳] تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۲۸.


۳ - حضور عمر در کربلا

[ویرایش]

برخی گفته‌اند که او در سنین کودکی، در کربلا به شهادت رسید؛
[۴] خوارزمی، مقتل الحسین علیه‌السلام، ج۲، ص۴۸.
و برخی دیگر شهادت او را با تردید نقل کرده‌اند.
آنچه بیشتر مورخان بر آن اتفاق دارند، اسارت او در کربلا است. ابوالفرج گوید که اهل بیت امام حسین علیه السلام را اسیر کردند و در میان آنها عمر، زید و حسن، از فرزندان حسن بن علی علیه السلام حضور داشتند. .
طبری می‌نویسد: یزید، عمر بن حسن علیه السلام خردسال را خواست و گفت: حاضری با پسر من، خالد، کشتی بگیری؟ عمر گفت: به این صورت نه. به هر یک از ما کاردی بده تا باهم بجنگیم اگر او مرا کشت، به جدّم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می‌شوم و اگر من او را کشتم، به جدّش معاویه و ابوسفیان خواهد پیوست.
نظر به این‌که دیگر مورخان معروف و معتبر او را در شمار شهیدان کربلا ذکر نکرده‌اند، شهید بودن او بعید به نظر می‌رسد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حبان، الثقات، ج۲، ص۳۱۱.    
۲. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۵۹.    
۳. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۲۸.
۴. خوارزمی، مقتل الحسین علیه‌السلام، ج۲، ص۴۸.
۵. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ج۳، ص۲۵۹.    
۶. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ج۱، ص۱۱۹.    
۷. طبری، ابوجعفر، تاریخ طبری، ج۵، ص۴۶۲.    


۵ - منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۲۷۴- ۲۷۵.    
اسیران و جانبازان کربلا، مظفری سعید، محمد، ص۱۷۴-۱۷۵.    


جعبه ابزار